Strecke

7,7 K - Ein Merkmal des MORNING RUN
https://www.alltrails.com/explore/map/morning-run-7-7-km-f38fef4